Bàn họp

Trong một công ty, phòng họp là nơi diễn ra những buổi họp mặt quan trọng để bàn bạc và thống nhất để đưa ra những chiến lược, ý tưởng kinh doanh hay là nơi để gặp gỡ đối tác… Nói cách khác, phòng họp là nơi khởi đầu của những thành công to lớn cho cả doanh nghiệp. Lựa chọn một chiếc bàn họp tốt sẽ phần nào thể hiện sự chuyên nghiệp, đắng cấp trong phong cách làm việc của công ty. 

Tại A&More, luôn có đầy đủ các mẫu bàn họp đa dạng, có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe nhất từ các doanh nghiệp!

MSQUARE-310T
A&More architecture
Bàn họp
333
UTABLE-225T
A&More architecture
Bàn họp
329
OVAL-230T
A&More architecture
Bàn họp
321
AROUND-170T
A&More architecture
Bàn họp
331
OTIMET-135
A&More architecture
Bàn họp
329
RSUP-160L
A&More architecture
Bàn họp
332
EMIS-80L
A&More architecture
Bàn họp
323
VOLEY-160L
A&More architecture
Bàn họp
318
1/4ELIP-180L
A&More architecture
Bàn họp
332
H-ROUND-150D
A&More architecture
Bàn họp
279