CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI A&MORE
0

Bàn làm việc

Bàn làm việc là một yếu tố góp phần tạo nên may mắn trong công việc. Khi chọn bàn làm việc, cần quan tâm nhất tới các yếu tố: phù hợp phong thủy, chất liệu, màu sắc, vị trí. Chọn được một chiếc bàn làm việc phù hợp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả, tăng khả năng tập trung, thu hút nguồn năng lượng tốt, sự nghiệp cũng vì thế mà thăng tiến.
BÀN NB-M20230
A&more Architecture
Bàn làm việc
77
BÀN SL BW-W2777
A&more Architecture
Bàn làm việc
88
BÀN SL-BW-W2775
A&more Architecture
Bàn làm việc
77
BÀN DESK V-ZF-15
A&more Architecture
Bàn làm việc
76
BÀN IN-TZ024A
A&more Architecture
Danh mục
90
BÀN IN-SZ032A
A&more Architecture
Danh mục
200
BÀN IN GZ025B-01
A&more Architecture
Danh mục
180
VIKY-75
A&More architecture
Bàn làm việc
344
EX-TIVIS 182SB
A&More architecture
Danh mục
369
CIWORK-160
A&More architecture
Bàn làm việc
357
XPRO-126
A&More architecture
Bàn làm việc
340
EX-DESK-100
A&More architecture
Bàn làm việc
354
XWORK-110
A&More architecture
Bàn làm việc
357
IHOLY-112
A&More architecture
Bàn làm việc
350
WALLFLAT-717L
A&More architecture
Danh mục
536
T FLAG-106TW
A&More architecture
Bàn làm việc
356
WOLY-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
332
LUXI-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
353
ROBUK-130LT
A&More architecture
Danh mục
514
CP DESK-150
A&More architecture
Bàn làm việc
320
ZIGY-160
A&More architecture
Bàn làm việc
306
DELY-120V
A&More architecture
Bàn làm việc
304
DELY-120
A&More architecture
Bàn làm việc
301
LENOVA-100ST
A&More architecture
Danh mục
345
TABLET-70ST
A&More architecture
Danh mục
349
WADEN-100TS
A&More architecture
Bàn làm việc
299
UNITY-90ST
A&More architecture
Bàn làm việc
311
AMJERA-90CT
A&More architecture
Danh mục
336
CAFIA-120WT
A&More architecture
Bàn làm việc
348
NOPA-120ST
A&More architecture
Bàn làm việc
319
T-OPEN-70ST
A&More architecture
Bàn làm việc
338
RETIUFI-120TW
A&More architecture
Bàn làm việc
310
HAFILI-110TW
A&More architecture
Danh mục
327
HOSELY-110TW
A&More architecture
Danh mục
309
FIWOR-140L
A&More architecture
Bàn làm việc
343