Bàn làm việc

Bàn làm việc là một yếu tố góp phần tạo nên may mắn trong công việc. Khi chọn bàn làm việc, cần quan tâm nhất tới các yếu tố: phù hợp phong thủy, chất liệu, màu sắc, vị trí. Chọn được một chiếc bàn làm việc phù hợp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả, tăng khả năng tập trung, thu hút nguồn năng lượng tốt, sự nghiệp cũng vì thế mà thăng tiến.
BÀN NB-M20230
A&more Architecture
Bàn làm việc
48
BÀN SL BW-W2777
A&more Architecture
Bàn làm việc
50
BÀN SL-BW-W2775
A&more Architecture
Bàn làm việc
49
BÀN DESK V-ZF-15
A&more Architecture
Bàn làm việc
52
BÀN IN-TZ024A
A&more Architecture
Danh mục
63
BÀN IN-SZ032A
A&more Architecture
Danh mục
143
BÀN IN GZ025B-01
A&more Architecture
Danh mục
124
VIKY-75
A&More architecture
Bàn làm việc
311
EX-TIVIS 182SB
A&More architecture
Danh mục
336
CIWORK-160
A&More architecture
Bàn làm việc
328
XPRO-126
A&More architecture
Bàn làm việc
309
EX-DESK-100
A&More architecture
Bàn làm việc
323
XWORK-110
A&More architecture
Bàn làm việc
326
IHOLY-112
A&More architecture
Bàn làm việc
325
WALLFLAT-717L
A&More architecture
Danh mục
428
T FLAG-106TW
A&More architecture
Bàn làm việc
323
WOLY-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
302
LUXI-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
325
ROBUK-130LT
A&More architecture
Danh mục
429
CP DESK-150
A&More architecture
Bàn làm việc
291
ZIGY-160
A&More architecture
Bàn làm việc
270
DELY-120V
A&More architecture
Bàn làm việc
267
DELY-120
A&More architecture
Bàn làm việc
268
LENOVA-100ST
A&More architecture
Danh mục
317
TABLET-70ST
A&More architecture
Danh mục
322
WADEN-100TS
A&More architecture
Bàn làm việc
268
UNITY-90ST
A&More architecture
Bàn làm việc
282
AMJERA-90CT
A&More architecture
Danh mục
312
CAFIA-120WT
A&More architecture
Bàn làm việc
319
NOPA-120ST
A&More architecture
Bàn làm việc
284
T-OPEN-70ST
A&More architecture
Bàn làm việc
311
RETIUFI-120TW
A&More architecture
Bàn làm việc
277
HAFILI-110TW
A&More architecture
Danh mục
300
HOSELY-110TW
A&More architecture
Danh mục
279
FIWOR-140L
A&More architecture
Bàn làm việc
309