CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ NỘI A&MORE
0

Bàn làm việc

Bàn làm việc là một yếu tố góp phần tạo nên may mắn trong công việc. Khi chọn bàn làm việc, cần quan tâm nhất tới các yếu tố: phù hợp phong thủy, chất liệu, màu sắc, vị trí. Chọn được một chiếc bàn làm việc phù hợp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả, tăng khả năng tập trung, thu hút nguồn năng lượng tốt, sự nghiệp cũng vì thế mà thăng tiến.
BÀN NB-M20230
A&more Architecture
Bàn làm việc
93
BÀN SL BW-W2777
A&more Architecture
Bàn làm việc
99
BÀN SL-BW-W2775
A&more Architecture
Bàn làm việc
89
BÀN DESK V-ZF-15
A&more Architecture
Bàn làm việc
90
BÀN IN-TZ024A
A&more Architecture
Danh mục
103
BÀN IN-SZ032A
A&more Architecture
Danh mục
225
BÀN IN GZ025B-01
A&more Architecture
Danh mục
205
VIKY-75
A&More architecture
Bàn làm việc
358
EX-TIVIS 182SB
A&More architecture
Danh mục
382
CIWORK-160
A&More architecture
Bàn làm việc
367
XPRO-126
A&More architecture
Bàn làm việc
353
EX-DESK-100
A&More architecture
Bàn làm việc
366
XWORK-110
A&More architecture
Bàn làm việc
371
IHOLY-112
A&More architecture
Bàn làm việc
363
WALLFLAT-717L
A&More architecture
Danh mục
575
T FLAG-106TW
A&More architecture
Bàn làm việc
369
WOLY-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
345
LUXI-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
383
ROBUK-130LT
A&More architecture
Danh mục
554
CP DESK-150
A&More architecture
Bàn làm việc
334
ZIGY-160
A&More architecture
Bàn làm việc
318
DELY-120V
A&More architecture
Bàn làm việc
317
DELY-120
A&More architecture
Bàn làm việc
316
LENOVA-100ST
A&More architecture
Danh mục
359
TABLET-70ST
A&More architecture
Danh mục
363
WADEN-100TS
A&More architecture
Bàn làm việc
311
UNITY-90ST
A&More architecture
Bàn làm việc
324
AMJERA-90CT
A&More architecture
Danh mục
350
CAFIA-120WT
A&More architecture
Bàn làm việc
360
NOPA-120ST
A&More architecture
Bàn làm việc
330
T-OPEN-70ST
A&More architecture
Bàn làm việc
350
RETIUFI-120TW
A&More architecture
Bàn làm việc
325
HAFILI-110TW
A&More architecture
Danh mục
341
HOSELY-110TW
A&More architecture
Danh mục
324
FIWOR-140L
A&More architecture
Bàn làm việc
355