Bàn làm việc

Bàn làm việc là một yếu tố góp phần tạo nên may mắn trong công việc. Khi chọn bàn làm việc, cần quan tâm nhất tới các yếu tố: phù hợp phong thủy, chất liệu, màu sắc, vị trí. Chọn được một chiếc bàn làm việc phù hợp sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả, tăng khả năng tập trung, thu hút nguồn năng lượng tốt, sự nghiệp cũng vì thế mà thăng tiến.
BÀN NB-M20230
A&more Architecture
Bàn làm việc
58
BÀN SL BW-W2777
A&more Architecture
Bàn làm việc
64
BÀN SL-BW-W2775
A&more Architecture
Bàn làm việc
61
BÀN DESK V-ZF-15
A&more Architecture
Bàn làm việc
64
BÀN IN-TZ024A
A&more Architecture
Danh mục
75
BÀN IN-SZ032A
A&more Architecture
Danh mục
169
BÀN IN GZ025B-01
A&more Architecture
Danh mục
151
VIKY-75
A&More architecture
Bàn làm việc
324
EX-TIVIS 182SB
A&More architecture
Danh mục
350
CIWORK-160
A&More architecture
Bàn làm việc
340
XPRO-126
A&More architecture
Bàn làm việc
320
EX-DESK-100
A&More architecture
Bàn làm việc
334
XWORK-110
A&More architecture
Bàn làm việc
340
IHOLY-112
A&More architecture
Bàn làm việc
337
WALLFLAT-717L
A&More architecture
Danh mục
466
T FLAG-106TW
A&More architecture
Bàn làm việc
334
WOLY-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
318
LUXI-120T
A&More architecture
Bàn làm việc
339
ROBUK-130LT
A&More architecture
Danh mục
469
CP DESK-150
A&More architecture
Bàn làm việc
303
ZIGY-160
A&More architecture
Bàn làm việc
286
DELY-120V
A&More architecture
Bàn làm việc
282
DELY-120
A&More architecture
Bàn làm việc
282
LENOVA-100ST
A&More architecture
Danh mục
329
TABLET-70ST
A&More architecture
Danh mục
332
WADEN-100TS
A&More architecture
Bàn làm việc
282
UNITY-90ST
A&More architecture
Bàn làm việc
296
AMJERA-90CT
A&More architecture
Danh mục
322
CAFIA-120WT
A&More architecture
Bàn làm việc
330
NOPA-120ST
A&More architecture
Bàn làm việc
304
T-OPEN-70ST
A&More architecture
Bàn làm việc
323
RETIUFI-120TW
A&More architecture
Bàn làm việc
289
HAFILI-110TW
A&More architecture
Danh mục
311
HOSELY-110TW
A&More architecture
Danh mục
293
FIWOR-140L
A&More architecture
Bàn làm việc
323