CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

Khách hàng có quyền đổi - trả sản phẩm đã mua tại A&More trong trường hợp gặp các lỗi kĩ thuật do sản xuất: Sai mẫu, sai màu, sai kích thước, sai giá.

- Thời gian đổi/ trả:

Trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm giao hàng thành công. Sau thời điểm này, A&More sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

- Chế độ bảo hành:

Thời gian bảo hành có ghi rõ trong thông tin từng sản phẩm, tối thiểu là12 tháng và được tính từ thời điểm nghiệm thu hoàn tất.