Tủ, Kệ trang trí

Nằm ở vị trí khiêm tốn nhưng kệ trang trí lại có một vai trò khá quan trọng trong không gian phòng khách, giúp tổng thể gọn gàng và tinh tế hơn. Những chiếc kệ trang trí đẹp còn thể hiện được gu thẩm mỹ của chủ nhà từ những chi tiết nhỏ nhất. Ngoài ra, kệ trang trí còn có tác dụng tôn lên vẻ đẹp của đồ vật mà gia chủ muốn trưng bày.
TỦ SIDEBROAD SL-BF-C3129-1.4
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
194
TỦ SIDEBROAD BF-C1271
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
188
TỦ SIDEBROAD SL-BF-C2759-1.4
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
186
TỦ SIDEBROAD SL-BF-C2723-1.2
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
202
TỦ SIDEBOAD SL-BF-C2728-1.4
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
187
HỆ TỦ SL-HF-SW021
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
190
TAP SL-BH-J3399C
A&more Architecture
Danh mục
197
KỆ IN-GZ003A-01
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
210
KỆ IN-GZ021B
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
225
KỆ IN-FT15506A
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
206
KỆ IN-GZ022A
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
210
KỆ TRANG TRÍ IN-FT14380A
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
226
TỦ NB-M0258540
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
241
TỦ NB-M0257240
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
200
TỦ NGĂN KÉO NB-MZ-A7009B
A&more Architecture
Danh mục
217
KỆ CL-P001
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
217
KỆ CL-P004
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
228
TỦ SIDEBROAD CL-G018
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
204
TỦ CL-G022
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
206
TỦ SIDE BROAD CL-G011
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
221
TỦ SIDE BROAD CL-G008
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
199
TỦ SIDE BROAD CL-B001
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
224
TỦ SIDEBROAD CL-B002
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
213
TỦ SIDE BROAD CL-G001-2
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
218
TỦ SL-BW-TC2752
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
230
TỦ SIDEBROAD SL-BW-SG2752
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
226
KỆ SL-BW-SG2753
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
235
KỆ SL-BW-SG2897
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
221
KỆ SL-BW-SP2820
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
220
TỦ SIDE BROAD SL-TG272A
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
221
TỦ SIDE BROAD SL-BW-C2752H
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
219
KỆ PERGOLA V-BC-01B
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
224
KỆ V-BE-79
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
223
TỦ SIDEBROAD V-ZF-17
A&more Architecture
Tủ, Kệ trang trí
225
BÀN CONSOLE FW-ST327
A&more Architecture
Danh mục
194
BÀN CONSOLE FW-ST326
A&more Architecture
Danh mục
163